Just a new page

Raport

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku posiadały co najmniej 5% w głosach: Marcin Michnicki, posiadający 9 130 000 głosów, co stanowiło 9,24% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,78% głosów ogółem w Spółce. Probatus sp. z o.o., posiadająca 31 256 … Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w … Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

Zarząd Modern Commerce SA (“Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 4 czerwca 2019 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. Probatus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019  r. (“ZWZA”) następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia  Rady Nadzorczej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza