Just a new page

Raport

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 r.

Zarząd Modern Commerce S.A.  z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku. Korekta dotyczy omyłkowego niepodania przez Emitenta następujących wartości – przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A. za 2 kwartał 2019, o których zamiarze komunikacji co kwartał Spółka poinformowała … Czytaj dalej Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 r.

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w statucie Emitenta w dniu 6 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w następującym zakresie: Nadanie nowego brzmienia pkt … Czytaj dalej Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2019r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II  kwartał 2019 r.  Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II  kwartał 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w … Czytaj dalej Raport okresowy za II kwartał 2019r.