Just a new page

Raport

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nową kadencję powołało w skład Rady Nadzorczej: uchwałą nr 14 Panią Ewę Gułajską, uchwałą nr 15 Pana Stephane Heusdens, uchwałą nr 16 Pana Christophe Delachaux, uchwałą nr 17 Panią Agnieszkę Gułajską … Czytaj dalej Powołanie osób nadzorujących

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: Marcin Michnicki, posiadający 9 130 000 głosów, co stanowiło 19,27% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,78% głosów ogółem w Spółce. Probatus … Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, … Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r