Raporty

Informacja o podpisaniu Listu Intencyjnego przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Vente-Privee.com Holding Societe Anonyme, tj. inwestor strategiczny w spółce powiązanej z Emitentem, tj.w spółce Złote Wyprzedaże S.A., ma zamiar zaprzestać działalności na rynku polskim.

W związku z powyższym wszyscy  akcjonariusze Złote Wyprzedaże S.A., w tym Emitent i Vente-Privee.com Holding Societe Anonyme, rozpoczęli rozmowy i w dniu dzisiejszym podpisali List Intencyjny, który zawiera między innymi następujące założenia:

– Umowa Inwestycyjna i Umowa Wspólników zostaną rozwiązane w drodze wzajemnego porozumienia stron po uzgodnieniu szczegółowych warunków,

– Emitent informował o podpisaniu ww. Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Wspólników odpowiednio w treści raportu ESPI nr 14/2016 z dnia 28.10.2016r. oraz w treści raportu ESPI nr 15/2016 z dnia 14.12.2016 r.,

– Strony planują podpisać odpowiednie dokumenty do końca czerwca     2020 r. Będą jednak utrzymywać obecną współpracę operacyjną w nadchodzących miesiącach.

Spółka Złote Wyprzedaże S.A. będzie kontynuować działalność w oparciu o własnych dostawców z rynku polskiego i międzynarodowego.

O dalszych działaniach związanych z podpisaniem Listu Intencyjnego Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie bieżącym.

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za 2019 rok na dzień 10 lipca 2020 roku z uwagi na trwający audyt Spółki.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2020 w dniu 7 stycznia 2020 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2019 rok był dzień 27 maja 2020 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport okresowy za I kwartał 2020 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za I kwartał 2020r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu, a wartość przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A. stanowią załącznik nr 2.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za I kwartał 2020

dane porównawcze ZWSA 1Q2020