Raporty

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki  Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 12 lutego 2020 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 13 maja 2020 roku;
  • raport roczny za 2019 r. – 27 maja 2020 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 12 sierpnia 2020 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 10 listopada 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Spłata pożyczki udzielonej przez akcjonariusza Modern Commerce S.A.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 z dnia 28 września 2018 roku informuje, że pożyczka, która została udzielona w celu wsparcia bieżącej działalności w kwocie do 120.000,00 zł, została spłacona. Środki na spłatę pożyczki pochodziły z odzyskanego VATu od Urzędu Skarbowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – Informacje poufne

Otrzymanie pożyczki od akcjonariusza

Zarząd Modern Commerce S.A. informuje, że dnia  28 września 2018 r.  Emitent, jako Pożyczkobiorca  podpisał umowę pożyczki z akcjonariuszem spółki Probatus Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie – jako Pożyczkodawcą na kwotę 120.000,00 złotych. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Pożyczka udzielona została w celu wsparcia bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne