Raporty

Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za IV kwartał 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wartość przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A., które powinny stanowić drugi załącznik do niniejszego raportu kwartalnego, zostaną podane do wiadomości publicznej za pomocą raportu bieżącego EBI w terminie późniejszym po otrzymaniu ich przez Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za IV kwartał 2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki  Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 12 lutego 2020 roku;
  • raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 13 maja 2020 roku;
  • raport roczny za 2019 r. – 27 maja 2020 roku;
  • raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 12 sierpnia 2020 roku;
  • raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 10 listopada 2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Spłata pożyczki udzielonej przez akcjonariusza Modern Commerce S.A.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 z dnia 28 września 2018 roku informuje, że pożyczka, która została udzielona w celu wsparcia bieżącej działalności w kwocie do 120.000,00 zł, została spłacona. Środki na spłatę pożyczki pochodziły z odzyskanego VATu od Urzędu Skarbowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – Informacje poufne