Raporty

Raport okresowy za II kwartał 2020 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II kwartał 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wartość przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A., zostały ujęte w raporcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport IIQ

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie (00-367), przy ul. Kopernika 5/Lok. 7.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w spółce, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

ZWZ_zawiadomienie

MCE – Projekty uchwał 2019

ZWZA – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Raport roczny za 2019 rok obrotowy

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje kompletny raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  1. Raport Roczny  Raport roczny podstawowy 2019 MD
  2. Załącznik nr 1: Sprawozdanie Zarządu z działalności Załacznik 1 SZzDZ MC 2019
  3. Załącznik nr 2: Oświadczenia Zarządu Załącznik nr 2 Oświadczenia Zarządu
  4. Załącznik nr 3:Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Załącznik nr 3 Opinia_Modern_CommerceS.A.
  5. Załącznik nr 4: Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Załącznik nr 4 ład korporacyjny