Raporty

Uzupełnienie raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej uzupełnienie raportu okresowego EBI nr 2/2020 opublikowanego w dniu 12.02.2020r.

Emitent w Raporcie okresowym za IV kwartał 2019r. zobowiązał się do publikacji wartości przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla spółki Złote Wyprzedaże S.A., stanowiących załącznik, po ich otrzymaniu.

Ponadto Spółka informuje, że uzupełnienie raportu okresowego za IV kwartał 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

dane porównawcze ZWSA 4Q 2019

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Umowa została podpisana z WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok. U9B.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r. podjęty w trybie pisemnym zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za IV kwartał 2019 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wartość przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A., które powinny stanowić drugi załącznik do niniejszego raportu kwartalnego, zostaną podane do wiadomości publicznej za pomocą raportu bieżącego EBI w terminie późniejszym po otrzymaniu ich przez Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za IV kwartał 2019