Raporty

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku
  • raport kwartalny za I kwartał 2019 r. –  14 maja 2019 roku
  • raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku
  • raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 roku
  • raport roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za III kwartał 2018r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za III kwartał 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport kwartalny_MC_III Q 2018

Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II kwartał 2018 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II kwartał 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny_MC_II Q 2018- 20180809