Raporty

Otrzymanie pożyczki od akcjonariusza

Zarząd Modern Commerce S.A. informuje, że dnia  28 września 2018 r.  Emitent, jako Pożyczkobiorca  podpisał umowę pożyczki z akcjonariuszem spółki Probatus Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie – jako Pożyczkodawcą na kwotę 120.000,00 złotych. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Pożyczka udzielona została w celu wsparcia bieżącej działalności Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport okresowy za III kwartał 2019r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r wraz z wartościami przychodów, EBITDA spółki  Złote Wyprzedaże S.A. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za III  kwartał 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu, a wartość przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A. stanowią załącznik nr 2.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny_MC_III Q 2019 (002) ver3

wybrane dane finansowe ZW v3Q 201910 (1)

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 r.

Zarząd Modern Commerce S.A.  z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku. Korekta dotyczy omyłkowego niepodania przez Emitenta następujących wartości – przychodów oraz wartości EBITDA wraz z danymi porównywalnymi dla Złote Wyprzedaże S.A. za 2 kwartał 2019, o których zamiarze komunikacji co kwartał Spółka poinformowała w raporcie ESPI 1/2019. Owe wartości za 1 kwartał 2019 zostały podane w raporcie rocznym Emitenta, który został przekazany do wiadomości publicznej raportem EBI 5/2019.

Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

wybrane dane finansowe ZW v2Q 2019