Dla inwestorów

Raporty

Akcjonariat Modern Commerce S.A.

AKCJONARIUSZ Liczba
posiadanych
akcji
% udział
w kapitale
akcyjnym
Liczba
głosów
% udział
w liczbie
głosów
Probatus Sp. z o.o. 44 330 324 14,33% 44 330 324 14,33%
Marcin Michnicki 35 922 474 11,62% 35 922 474 11,62%
Mirallia Holdco S.A. 28 852 114 9,33% 28 852 114 9,33%
HSBC Private Bank S.A. 21 232 023 6,87% 21 232 023 6,87%
Wirtualna Polska Holding S.A. 18 520 000 5,99% 18 520 000 5,99%
Deluco SARL 17 464 628 5,65% 17 464 628 5,65%
Pozostali
142 937 33146,22%142 937 33146,22%
Razem
309 258 894
100%
309 258 894
 100%

     

Statut spółki


© 2021 MODERN COMMERCE S.A. All rights reserved.