Dla inwestorów

Raporty

Akcjonariat Modern Commerce S.A.

AKCJONARIUSZ Liczba
posiadanych
akcji
% udział
w kapitale
akcyjnym
Liczba
głosów
% udział
w liczbie
głosów
Marcin Michnicki
35 922 474
24,58%
35 922 474
24,58%
Probatus Sp. z o.o. 31 367 361 21,47% 31 367 361 21,47%
Mirallia Holdco S.A.
28 852 114
19,74%
28 852 114
19,74%
Deluco SARL
17 464 628
11,95%
17 464 628
11,95%
Pozostali
32 521 317
22,26%
32 521 317 22,26%
Razem
146 127 894
100 %
146 127 894
100 %

Statut spółki


© 2021 MODERN COMMERCE S.A. All rights reserved.