Dla inwestorów

Raporty

Akcjonariat Modern Commerce S.A.

AKCJONARIUSZ Liczba
posiadanych
akcji
% udział
w kapitale
akcyjnym
Liczba
głosów
% udział
w liczbie
głosów
Mirallia Holdco S.A. 28 852 114 24,589% 28 852 114 24,589%
Probatus Sp. z o.o. 31 367 361 26,733% 31 367 361 26,733%
Deluco SARL 17 464 628 14,884% 17 464 628 14,884%
Marcin Michnicki 9 130 000 7,781% 9 130 000 7,781%
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 7 094 010 6,046% 7 094 010 6,046%
Pozostali 18 427 307 15,705% 18 427 307 15,705%
Razem 117 335 420 100 % 117 335 420 100 %

Statusu spółki


© 2021 MODERN COMMERCE S.A. All rights reserved.