Dla inwestorów

Raporty

Akcjonariat Modern Commerce S.A.

AKCJONARIUSZ Liczba
posiadanych
akcji
% udział
w kapitale
akcyjnym
Liczba
głosów
% udział
w liczbie
głosów
Probatus Sp. z o.o. 48 138 116 13,70% 48 138 116 13,70%
Marcin Michnicki 35 922 474 10,23% 35 922 474 10,23%

IT Fashion Polska Properties sp. z o.o.

35 714 286 10,17% 35 714 286 10,17%
Mirallia Holdco S.A. 28 852 114 8,21% 28 852 114 8,21%
HSBC Private Bank S.A. 21 232 023 6,04% 21 232 023 6,04%
Wirtualna Polska Holding S.A. 18 520 000 5,27% 18 520 000 5,27%
Pozostali 145 472 395 41,41% 145 472 395
41,41%
Razem 351 316 036 100% 351 316 036
 100%
         

Statut spółki


© 2021 MODERN COMMERCE S.A. All rights reserved.