Akcjonariat Modern Commerce S.A.

AKCJONARIUSZ L. AKCJI %AKCJI L. GŁOSÓW %GŁOSÓW
Mirallia Holdco S.A. 33 852 114 28,851% 33 852 114 28,851%
 Probatus Sp. z o.o.  31 367 361  26,733%  31 367 361  26,733%
Deluco SARL 17 464 628 14,884% 17 464 628 14,884%
Marcin Michnicki 9 130 000 7,781% 9 130 000 7,781%
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 7 094 010 6,046% 7 094 010 6,046%
Pozostali 18 427 307 15,705% 18 427 307 15,705%
Razem 117 335 420 100 % 117 335 420 100 %