Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28.03.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Gułajską.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Notka bio A GUŁAJSKA

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2018 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2018 r.

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Akt notarialny 28.03.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, piętro 6, 02-127 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Ogłoszenie

Projekty Uchwał 28.03.2018