Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie  (“Spółka”) informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.01.2018 roku,  w dniu 21.02.2018 roku podpisał umowę z WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za IV kwartał 2017 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za IV kwartał 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny_MC_IVQ 2017

MODERN COMMERCE S.A. ZAWIADOMIENIE W TRYBIE 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Zarząd spółki Modern Commerce S.A. (dalej: ,,Emitent”) informuje, że w dniu 6 lutego 2018r. r. otrzymał od Probatus Sp. z o.o. zawiadomienie w trybie 69a ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pełna treść wspomnianego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zawiadomienie Probatus do MOCO