Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI 11/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. oraz 24/2020  z dnia 29 grudnia 2020 r.   informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 roku Spółka nabyła 3.738.024 akcji spółki zależnej Emitenta – Złote Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000426614 („Akcje ZW”). Akcje ZW zostały wniesione jako wkład niepieniężny w zamian za 26.792.474 akcji zwykłych imiennych serii L Spółki.

Po nabyciu Akcji ZW  Emitent posiada 100% akcji w spółce Złote Wyprzedaże S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Udzielenie pożyczki przez Emitenta

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2021r, Emitent, jako Pożyczkodawca, podpisał umowę pożyczki ze spółką zależną od Emitenta -Złote Wyprzedaże S.A. („Pożyczkobiorca”).

Na podstawie powyższej umowy Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczkę w kwocie 750.000,00 PLN z terminem zwrotu 30.03.2022 r. Pożyczka udzielona została w celu wsparcia bieżącej działalności Pożyczkobiorcy.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 11 lutego 2021 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 13 maja 2021 r.
  • raport roczny za 2020 r. – 27 maja 2021 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.