Just a new page

Raport

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w statucie Emitenta w dniu 6 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w następującym zakresie: Nadanie nowego brzmienia pkt … Czytaj dalej Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2019r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II  kwartał 2019 r.  Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II  kwartał 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w … Czytaj dalej Raport okresowy za II kwartał 2019r.

Ustanowienie zastawów na akcjach Modern Commerce S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz blisko z nimi związane

Zarząd Modern Commerce S.A. (“Spółka”, “Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 29.07.2019 roku otrzymał zawiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawów na akcjach Emitenta przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane. Treść zawiadomień … Czytaj dalej Ustanowienie zastawów na akcjach Modern Commerce S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz blisko z nimi związane