Just a new page

Raport

Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. informuje, iż powziął na podstawie elektronicznego odpisu KRS w dniu dzisiejszym, tj. dnia 23 listopada 2020 r., informację o rejestracji przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta – Złote Wyprzedaże S.A., z kwoty 4.153.360,30 … Czytaj dalej Informacja o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 grudnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie (00-367), przy ul. Kopernika 5/Lok. 7. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa oraz informacją o ogólnej liczbie głosów w … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 grudnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Informacja o podpisaniu porozumienia Inwestycyjnego

Zarząd Spółki  Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał porozumienie („Porozumienie”) z akcjonariuszem mniejszościowym spółki zależnej Emitenta Złote Wyprzedaże S.A. z siedzibą w Warszawie (02‑127), ul. Mołdawska 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426614, NIP 5213633950, REGON 146213895( „ZWSA”). Na mocy Porozumienia akcjonariusz … Czytaj dalej Informacja o podpisaniu porozumienia Inwestycyjnego