Just a new page

Raport

Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

Zarząd Modern Commerce SA (“Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 4 czerwca 2019 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. Probatus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019  r. (“ZWZA”) następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia  Rady Nadzorczej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Kopernika 5 lok. 7. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr … Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

Raport roczny za 2018 rok obrotowy

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje kompletny raport roczny Spółki za 2018 rok obrotowy. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Raport roczny … Czytaj dalej Raport roczny za 2018 rok obrotowy