Just a new page

Raport

Podpisanie aneksu do Umowy Wspólników

Modern Commerce S.A. ( „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2016 z dnia 28.10.2016 r. oraz 15/2016 z dnia 14.12.2016 r. informuje, że strony Umowy Inwestycyjnej tj. Vente-Privee Holding.com z siedzibą w Luksemburgu, Złote Wyprzedaże S.A. („ZWSA”) oraz Emitent zawarły aneks do Umowy Wspólników („Aneks”) będący realizacją Umowy Inwestycyjnej. Aneks reguluje: 1) zakaz zbywania akcji … Czytaj dalej Podpisanie aneksu do Umowy Wspólników

Raport okresowy za IV kwartał 2018r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za IV kwartał 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w … Czytaj dalej Raport okresowy za IV kwartał 2018r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku raport kwartalny za I kwartał 2019 r. –  14 maja 2019 roku raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku raport … Czytaj dalej Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku