Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za III kwartał 2016 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za III kwartał 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

3q2016-mc