Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za III kwartał 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Raport kwartalny_MC_III Q 2017