Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za IV kwartał 2017 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za IV kwartał 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny_MC_IVQ 2017