Struktura Akcjonariatu

Akcjonariat Airmarket

Kapitalizacja: 789 355,38 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 077 251 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 787 670
Liczba głosów na WZA: 2 077 251 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,04%
Kapitał akcyjny: 207 725,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 787 670
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,04%
Rozwodniona liczba akcji: Free float: 13,96%