Walne Zgromadzenie 08.05.2017

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.05.2017 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, piętro 6). W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2017 r.

Protokół NWZ MCSA 08.05.2017