Władze Spółki Air Market S.A.

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja
Marek Dabrowski Członek Zarządu
Marcin Marek Michnicki
Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja
Ewa Gułajska Przewodniczący RN
Christophe Delachaux zastępca Przewodniczącego RN
Marek Cynowski Członek RN
Stephane Heusdens Członek RN
Agnieszka Gułajska Członek RN