MODERN COMMERCE SA (14/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2016 – Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej

Raport bieżący 14/2016 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Modern Commerce S.A. (Spółka) informuje, iż w związku z omyłką techniczną w formularzu raportu bieżącego ESPI…

Czytaj dalej MODERN COMMERCE SA (14/2016) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2016 – Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej

Raport roczny spółki za 2015 rok

Raport numer 17/2016 Zarząd Air Market S.A. (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości roczny skonsolidowany i jednostkowy raport za rok 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt…

Czytaj dalej Raport roczny spółki za 2015 rok

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport numer: 16/2016 Zarząd Spółki AIR Market S.A. informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Michała Skotnickiego. Zarząd AIR Market S.A. dziękuje…

Czytaj dalej Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Negocjacje z Partnerem biznesowym

Raport numer: 14/2016 Zarząd AIR MARKET S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 30 maja 2016 roku negocjacji przez spółkę zależną Złote Wyprzedaże S.A. z potencjalnym Partnerem biznesowym (“Partner”) w…

Czytaj dalej Negocjacje z Partnerem biznesowym

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Raport Numer: 12/2016 Zarząd Air Market S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za I kwartał 2016 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za I kwartał 2016 r. stanowi…

Czytaj dalej Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Powołanie Prezesa Zarządu

Raport numer: 11/2016 Zarząd Spółki AIR Market S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała uchwałą nr 5/04/2016 Pana Macieja Wojciecha Dulskiego na stanowisko…

Czytaj dalej Powołanie Prezesa Zarządu

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Raport EBI: 10/2016 Zarząd Spółki Air Market S.A. informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta Pana Marcina Przybylskiego. Powodem rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa…

Czytaj dalej Rezygnacja Prezesa Zarządu