Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 10 maja 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko…

Czytaj dalej Powołanie osoby zarządzającej

Emisja obligacji

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie(„Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 12/2021z dnia 27 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r.…

Czytaj dalej Emisja obligacji

Podjęcie przez Zarząd decyzji o emisji obligacji i uchyleniu uchwały z dnia 25 marca 2021 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI 5/2021 z dnia 25 marca 2021 roku informuje, że dnia 27 kwietnia 2021 roku…

Czytaj dalej Podjęcie przez Zarząd decyzji o emisji obligacji i uchyleniu uchwały z dnia 25 marca 2021 roku

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2021r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2021r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2021 roku wraz…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2021r.