Dla inwestorów

Raporty

Akcjonariat Modern Commerce S.A.

AKCJONARIUSZ Liczba
posiadanych
akcji
% udział
w kapitale
akcyjnym
Liczba
głosów
% udział
w liczbie
głosów
Mirallia Holdco S.A. 28 852 114 20,02% 28 852 114 20,02%
Probatus Sp. z o.o. 31 367 361 21,76% 31 367 361 21,76%
Deluco SARL 17 464 628 12,12% 17 464 628 12,12%
Marcin Michnicki 35 922 474 24,92% 35 922 474
24,92%
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 7 094 010 4,92% 7 094 010 4,92%
Pozostali 23 427 307 16,26% 23 427 307 16,26%
Razem 144 127 894 100 % 144 127 894
100 %

Statut spółki


© 2021 MODERN COMMERCE S.A. All rights reserved.