Zmiana adresu emitenta

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. nastąpiła zmiana adresu Emitenta. Poprzednia siedziba Spółki znajdowała się przy ul.…

Czytaj dalej Zmiana adresu emitenta

Raport okresowy za 3 kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport za 3 kwartał 2021 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1…

Czytaj dalej Raport okresowy za 3 kwartał 2021 roku

Podsumowanie subskrypcji akcji serii P wraz z informacją wyjaśniającą naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii P: 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data…

Czytaj dalej Podsumowanie subskrypcji akcji serii P wraz z informacją wyjaśniającą naruszenie obowiązku informacyjnego

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 27 października 2021 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego…

Czytaj dalej Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta

Informacja o wynikach finansowych IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – istotnej spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż spółka zależna od Emitenta - IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w…

Czytaj dalej Informacja o wynikach finansowych IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – istotnej spółki zależnej od Emitenta